Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, Trenčín